thumbnail

O2 KLINIK – Kepentingan Peperiksaan Fizikal Tahunan

Adakah saya memerlukan pemeriksaan fizikal setiap tahun? Ini adalah soalan setiap orang yang sihat bertanya kepada dirinya dari semasa ke semasa. Ramai orang kurang cenderung untuk melawat doktor mereka untuk pemeriksaan apabila mereka tidak sakit. Mereka mengabaikan hakikat bahawa peperiksaan fizikal berfungsi sebagai pemeriksaan kesihatan dan membantu menangani sebarang masalah kesihatan yang sedang berkembang. Kehidupan bergerak dengan pantas, dan ...

by jiatongma
1 year ago
thumbnail

Treatment of the Cause Rather Than the Symptom- Eu Yan Sang Malaysia

Did you know a place like Eu Yan Sang Malaysia exists? Do you ever wonder if the traditional ways of treatment are better than modern medicine? Has your treatment taken you to go through financial loss, and do you still suffer? Chinese medicine has been a permanent practice of Eu Yan Sang Malaysia, regarded as ...

by Starry
2 years ago